MẪU THIẾT KẾ TỪNG CĂN NHÀ PHỐ PRECIA RIVERSIDE

06/10/2021 • Tri Hoa

MẪU THIẾT CỦA NHÀ PHỐ PRECIA RIVERSIDE 

 

Dưới đây là 6 Mẫu thiết kế trong tổng số 15 căn nhà phố Precia 

File có kích thước lớn 2.7MB. Anh chị có thể down về và xem trên máy khi zoom lớn

Để biết thêm về thông tin Nhà phố Precia, hãy tìm trong phần Dự án. Để đặt mua, anh chị vui lòng:

Liên hệ Chuyên viên kinh doanh

Tri Hoa: 09.31.32.36.89